Om företaget

Fürst VVS- & Energiteknik AB har erbjudit fastighetsägare kvalificerade konsulttjänster inom VVS- och energiteknik i över 20 år.

Vi har under alla år arbetat ute i “verkligheten” när det gäller att få uppgifter till den teoretiska delen av företagets tjänster. Arbeten har bedrivits från teori till praktik och från praktik till teori.

De huvudtjänster som företaget erbjuder våra kunder är:
Projektering inom VVS- samt styr- och övervakning
projektledning av installationsuppdrag
Utredningar gällande värme, ventilation och inomhusklimat
Energikartläggningar och OVK-besiktningar
Injustering av värme och ventilationssystem

Våra OVK-besiktningsmän är medlemmar i FUNKIS. Vår injusteringspersonal är certifierade injusterare och medlemmar i RSVI.

Våra uppdragsgivare finns inom hela Storstockholm och är både kommunala, statliga och privata företag.