Referensobjekt

Nedan redovisas ett axplock av uppdrag.

Rosenbad, Stockholm

Ombyggnad av värme och luftbehandlingsinstallationer. Ombyggnader samt hyresgästanpassningar har genomförts under ett antal år och omfattat utbyte av flera luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmecentral, injustering av värme och luftbehandlingssystem, OVK-besiktning mm. Bland annat har ett luftbehandlingsaggregat installerats med Sorptionsteknik där vi har åstadkommit full kyla utan kylmaskin.

Österåkers gymnasium, Åkersberga

Ombyggnad och tillbyggnad av skola i samband med förändrad verksamhet från grundskola till gymnasium. Vi har projekterat VVS, kyla samt styr- och övervakningsinstallationer.

Lövbrunna förskola, Täby

Nybyggnad av förskola. Fastigheten värms med bergvärme samt vattenburen golvvärme och radiatorer. Kökskylmaskinerna är kopplade för återvinning till värmepumpen och återladdning av borrhålet. Fastigheten ventileras med två luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare respektive batteriåtervinning.

Småsättra skola, Åkersberga

Nybyggnad av skola. Fastigheten värms med närvärme från en närbelägen fastbränsleanläggning. Skolan värms med vattenburen golvvärme och radiatorer samt ventileras med ett luftbehandlingsaggregat som är försedd med roterande värmeväxlare.

Skolor och förskolor, Stockholm SISAB

Vi har under flera år genomfört ett flertal ombyggnader och nybyggnader av skolor och förskolor i SISABs regi. Ombyggnaderna har omfattat VVS samt styr- och övervakningsinstallationer. Vi har även genomfört kartläggningar och utredningar av befintliga installationer samt injusterat värmen i ett flertal fastigheter.