Injustering

Injustering av luftflöden i ventilationssystem

Vi utför komplett injustering av hela ventilationssystem. Utredning av orsaken till låga luftflöden samt dåligt inomhusklimat genomförs också.

Injustering av värmesystem
Vi utför injustering av radiatorsystem enligt lågflödesmetoden. Vi har goda erfarenhet från denna typ av injustering sedan 1986.

Vi utför även kontrollmätning samt injustering av andra typer av system. Vi har utrustning för mätning av flöden i vattensystem på ventiler med tryckurtag.