Projektering

Ombyggnad

Stor del av vår projektering sker i form av ombyggnader i befintliga fastigheter. Det kan till exempel vara helt eller delvis ny ventilation eller konvertering från direktverkande elradiatorer till vattenburen fjärrvärme, bergvärmeanläggningar eller hyresgästanpassningar.

Nybyggnad
Vi utför även en stor del uppdrag med projektering av installationer vid nybyggnad. Detta kan vara allt från en ny skola, förskola, sporthall, kontorshus eller en industribyggnad.

VVS, Styr, El, Kyla
Vi projekterar allt inom VVS, Styr- och övervakning, el samt kyla. För el-projektering anlitar vi underkonsulter. Vid större anhopningar av uppdrag eller vid behov av någon specialkompetens så anlitar underkonsulter.

 

CAD-projektering (MagiCAD)
All projektering sker med applikationsprogrammet MagiCAD till AutoCAD. Programmet innefattar alla de tekniska beräkningar och ritfunktioner som behövs för uppritning och projektering av rör-, ventilation- samt elkonstruktioner inom byggbranschen.