Rådgivande ingenjörer inom VVS och energi

Fürst VVS- & Energiteknik AB har erbjudit fastighetsägare kvalificerade konsulttjänster inom VVS- och energiteknik i över 30 år. Vi har under alla år arbetat ute i “verkligheten” när det gäller att få uppgifter till den teoretiska delen av företagets tjänster. Arbeten bedrivs från teori till praktik och från praktik till teori.

Verksamhet

Vi är verksamma inom:

  • Projektering
  • Rådgivning
  • Besiktningar, kontroller
  • Drift & Underhåll
  • Injustering

Om oss

Vi på Fürst VVS- och Energiteknik erbjuder våra kunder ett antal huvudtjänster inom VVS och energilösningar. Dessa tjänster omfattar bland annat

Projektering inom VVS- samt styr- och övervakning.
Projektledning av installationsuppdrag.
Utredningar gällande värme, ventilation och inomhusklimat.
Energikartläggningar och OVK-besiktningar.
Injustering av värme och ventilationssystem.

Våra uppdragsgivare finns inom hela Storstockholm och är både kommunala, statliga och privata företag.

Referenser

Rosenbad, Stockholm

Ombyggnad av värme och luftbehandlingsinstallationer. Ombyggnader samt hyresgästanpassningar har genomförts under ett antal år och omfattat utbyte av flera luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmecentral, injustering av värme och luftbehandlingssystem, OVK-besiktning mm. Bland annat har ett luftbehandlingsaggregat installerats med Sorptionsteknik där vi har åstadkommit full kyla utan kylmaskin.

Österåkers gymnasium

Ombyggnad och tillbyggnad av skola i samband med förändrad verksamhet från grundskola till gymnasium. Vi har projekterat VVS, kyla samt styr- och övervakningsinstallationer.

Lövbrunna förskola, Täby

Nybyggnad av förskola. Fastigheten värms med bergvärme samt vattenburen golvvärme och radiatorer. Kökskylmaskinerna är kopplade för återvinning till värmepumpen och återladdning av borrhålet. Fastigheten ventileras med två luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare respektive batteriåtervinning.

Vi söker medarbetare

Vi söker just nu handläggare och VVS-ingenjörer med ett par års erfarenhet.
Hör av dig till info@furst-vvs-se om du är intresserad.