Lövbrunna förskola, Täby

Nybyggnad av förskola i Täby.

Om projektet

Nybyggnad av förskola. Fastigheten värms med bergvärme samt vattenburen golvvärme och radiatorer. Kökskylmaskinerna är kopplade för återvinning till värmepumpen och återladdning av borrhålet. Fastigheten ventileras med två luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare respektive batteriåtervinning.

Fler referenser

Rosenbad, Stockholm

Ombyggnad av värme och luftbehandlingsinstallationer. Ombyggnader samt hyresgästanpassningar har genomförts under ett antal år och omfattat utbyte av flera luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmecentral, injustering av värme och luftbehandlingssystem, OVK-besiktning mm. Bland annat har ett luftbehandlingsaggregat installerats med Sorptionsteknik där vi har åstadkommit full kyla utan kylmaskin.

Österåkers gymnasium

Ombyggnad och tillbyggnad av skola i samband med förändrad verksamhet från grundskola till gymnasium. Vi har projekterat VVS, kyla samt styr- och övervakningsinstallationer.

Småsättra skola, Åkersberga

Nybyggnad av skola. Fastigheten värms med närvärme från en närbelägen fastbränsleanläggning. Skolan värms med vattenburen golvvärme och radiatorer samt ventileras med ett luftbehandlingsaggregat som är försedd med roterande värmeväxlare.