Besiktningar & Kontroller

Vi utför VVS- och energibesiktningar och kontroller i hela Storstockholm. Kontakta oss för mer information!

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Vi utför den obligatoriska ventilationskontrollen åt fastighetsägare. Vi redovisar kontrollen med åtgärdsförslag så att man lätt kan arbeta vidare för att åstadkomma ett optimalt ventilationssystem.

Funktions- och energianalys
Funktions- och energianalys genomför vi på värmecentraler i alla former, där genomförs en grundlig funktionsanalys av alla komponenter samt analyserar om energin utnyttjas optimalt för ändamålet.

Energiinventering, energideklaration
Energiinventering på en fastighet omfattar en genomgång av fastighetens alla tekniska system så som värmeproduktionsanläggning, värmedistributionssystem, tappvarmvattenssystem, luftbehandlingssystem, kylsystem, byggnadsdelarnas isolerande förmåga, belysningssystem mm samt energikostnader. Energiinventeringen redovisar åtgärdsförslag med lönsamhetskalkyler. Vi hjälper även till med energideklarationer då vi har flera ingenjörer som är certifierade energiexperter.

Drift- och underhållsbesiktning
Drift- och underhållsbesiktning omfattar besiktning i fält av alla de tekniska systemens status vad gäller underhåll och deras förmåga att ge en optimal drift.

Kontroll
Vi utför flera uppdrag där vi är kontrollanter vid pågående entreprenader.

Besiktning
Vi har även uppdrag där vi genomför entreprenadbesiktningar av VVS-installationer.

Mätning av temperaturer, luft- och vattenflöden, CO2, fukt mm
Vi har utrustning för mätning av:
Vatten-, luft- samt yttemperaturer
Termograferingskamera
Flöden i vattensystem på flödesmätare med tryckurtag
Flöden i luftbehandlingssystem
CO2 i lokaler för att bedöma ventilationseffektiviteten
Luftfuktighet
Loggning av temperaturer och fuktighet

Fler tjänster

Rådgivning

Projektering

Injustering

Drift & Underhåll

Kontakta oss