Projektering inom VVS- och Energiteknik

Vi utför projektering inom VVS- och Energiteknik med stort fokus på effektivitet, säkerhet och budget. Vi verkar i hela Storstockholm och arbetar både för företag, privatpersoner och offentlig sektor.

Ombyggnad
Stor del av vår projektering sker i form av ombyggnader i befintliga fastigheter. Det kan till exempel vara helt eller delvis ny ventilation eller konvertering från direktverkande elradiatorer till vattenburen fjärrvärme, bergvärmeanläggningar eller hyresgästanpassningar.

Nybyggnad
Vi utför även en stor del uppdrag med projektering av installationer vid nybyggnad. Detta kan vara allt från en ny skola, förskola, sporthall, simhall, ishall, kontorshus eller en industribyggnad.

VVS, Styr, El, Kyla
Vi projekterar allt inom VVS, styr- och övervakning, el samt kyla. För elprojektering anlitar vi underkonsulter. Vid större mängd av uppdrag eller vid behov av någon specialkompetens anlitas underkonsulter.

CAD-projektering (MagiCAD)
All projektering sker med applikationsprogrammet MagiCAD till AutoCAD. Vi projekterar även i REVIT. Programmen innefattar alla de tekniska beräkningar och ritfunktioner som behövs för uppritning och projektering av rör-, ventilation- samt elkonstruktioner inom byggbranschen.

Fler tjänster

Rådgivning

Besiktningar, kontroller

Injustering

Drift & Underhåll

Kontakta oss