Injustering

Vi erbjuder injustering för både stora och små fastigheter. Skaffa ett välbalanserat och injusterat system med oss på Fürst VVS- och Energiteknik.

Injustering av luftflöden i ventilationssystem
Vi utför komplett injustering av hela ventilationssystem, utreder av orsaker till låga luftflöden samt dåligt inomhusklimat.

Injustering av värmesystem
Vi utför injustering av radiatorsystem enligt lågflödesmetoden. Vi har goda erfarenhet från denna typ av injustering sedan 1986.
Vi utför även kontrollmätning samt injustering av andra typer av system. Vi har utrustning för mätning av flöden i vattensystem på ventiler med tryckurtag.

Fler tjänster

Rådgivning

Besiktningar, kontroller

Drift & Underhåll

Projektering

Kontakta oss