Rådgivning

Vi erbjuder allt typ av rådgivning inom VVS- och Energiteknik i hela Storstockholm. Våra professionella medarbetare har erfarenhet från alla typer av insatser inom VVS.

Projektledning
Vi genomför flera uppdrag som projektledare vid framför allt ombyggnationer.

Utredningar
En stor del av våra uppdrag börjar med någon form av utredning där vi tittar på något problem inom en fastighet. Åtgärdsförslagen kan sedan resultera i följduppdrag.

Utbildning
Vi har haft uppdrag där vi varit med och utbildat driftpersonal eller förvaltare inom VVS- och driftteknik.

Energi- och underhållsplaner
Vi hjälper fastighetsägare att upprätta energi- och underhållsplaner för att mer långsiktigt planera sina investeringar samt besparingar.

Lönsamhetskalkyler
Vid utredningsuppdragen kommer vi fram till olika åtgärdsförslag som kalkyleras för att bedöma lönsamheten.

Kalkylering
Vi utför kalkylering av olika typer av installationsarbeten. Vi använder oss av kalkylprogrammet sektionsdata från Wikells.

Entreprenadsamordning
Entreprenadsamordning vid delade entreprenader är även en typ av uppdrag som vi åtar oss. Här finns det mycket att göra för att se till att entreprenaderna blir genomförda inom tids- och kostnadsramar.

Installationssamordning
Vid mer omfattande entreprenader på installationssidan kan det behövas installationssamordning i någon form vilket vi hjälper till med.

Anbudsvärdering
Vid upphandling av entreprenörer genomför vi en utvärdering och jämförelse mellan inkomna anbud.

Upphandling
Vi hjälper till samt träffar entreprenörer för att gå igenom omfattning av arbetena samt lämnade anbud och upprättar upphandlingsprotokoll eller beställningar.

Fler tjänster

Projektering

Besiktningar, kontroller

Injustering

Drift & Underhåll

Kontakta oss